نورپردازی-در-محیط-های-صنعتی

نورپردازی در محیط‌های صنعتی

نورپردازی در محیط های صنعتی


بررسی تحقیقات، شبیه سازی‌ها و محاسبات باعث شد تا نویسندگان چهارچوبی را ایجاد کنند که در آن حوادث و آسیب‌دیدگی‌های محل کار را به کیفیت روشنایی محیط‌های صنعتی ارتباط دهند، در نتیجه باید نورپردازی محیط‌های صنعتی را به عنوان اصلی مهم در نظر گرفته و با رعایت استانداردها و چهارچوب‌های مربوط به نورپردازی این محیط‌ها، تجهیزات روشنایی مناسب و ایمن را بکار ببریم تا هم امنیت کارکنان محیط حفظ شود و هم در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود چرا که نورپردازی بر عملکرد انسان و در نتیجه ایمنی در محیط‌های صنعتی تأثیر می‌گذارد.

نورپردازی در ورزشگاه‌ها

نورپردازی در ورزشگاه‌ها

نورپردازی در ورزشگاه‌ها


بدن ما از نورهایی که در معرض آن قرار داریم نشانه می‌گیرند، زمانی که در معرض سایه و تاریکی قرار داریم بدنمان هشدار می‌دهد که زمانی مناسب برای استراحت و خواب می‌باشد.
در نتیجه برای ورزش کردن نیازمند محیطی با شدت نور مناسب هستیم تا از ایجاد سایه جلوگیری شود، پس سالن های بدنسازی نیازهای ویژه ای به روشنایی دارند. استفاده از نورپردازی مناسب برای حفظ امنیت و تمرکز ورزشکاران یک ضرورت است.

تجهیزات روشنایی

نورپردازی در سینما

نورپردازی در سینما


داشتن یک داستان خوب ، یک فیلم سینمایی توانمند، بازیگران خوب و طراحی مجموعه‌ای شگفت‌انگیز، همگی می‌توانند مؤلفه‌های اساسی در ایجاد یک فیلم موفق باشند - اما اگر بخواهید تأثیر معنی داری بر روی آن بگذارد، باید بصورت بصری نیز قانع کننده به نظر برسد تا تاثیر معناداری روی بیننده‌ها بگذارد.

تجهیزات روشنایی

خرید تجهیزات روشنایی

خرید تجهیزات روشنایی

انسان بدوی با اولین پرتو نور روزش را آغاز کرده و با آخرین پرتو روزش به پایان می‌رسید، وی رفته رفته نور را به تسخیر خود درآورد و اینچنین راه پیشرفتش هموار شد؛ نوری که زندگی انسان اینگونه وابسته به آن است و به راحتی نمی‌شود از کنارش گذشت.
در نتیجه خرید تجهیزات روشنایی در گرو یافتن نیاز اصلی اشخاص و دانش کافی اجناس عرضه شده می‌باشد.

نورپردازی در محیط های باز

اصول و فنون نورپردازی در محیط های باز

 اصول و فنون نورپردازی در محیط‌های باز به ما در نورپردازی محیط‌های شهری کمک خواهد کرد. برای نورپردازی فضاهای مختلف بوستان‌ها، باید به روش های مختلف نورپردازی مسلط بود. مهم‌ترین اهداف نورپردازی در بوستان‌های شهری می بایست در راستا این اهداف باشد.

  1. کمک به خوانایی نقاط عطف، نشانه ها ، مسیرهای عبوری و مناطق پرجمعیت و متراکم
  2. تسهیلات نسبت به حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه
  3. ترویج ایمنی بیشتر در محیط
  4. کمک به تاکید به نقاط عطف پارک و تشویق به استفاده از نورپردازی در شب