طراحی و اجرای تابلوبرق‌های LV

طراحی و اجرای تابلو برق‌ها شهر

طراحی و اجرای تابلو برق‌ها یکی از المان‌های نورپردازی شهری است و باید به دقت انجام شود تا باعث بروز مشکلات در زمینه برق شهری نشود.
تابلو برق یک محفظه برای نصب و سیم بند تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی است که کلیه کلیدها و قطعات کنترلی و حفاظتی روی آن نصب می‌شود. تابلوهای برق برای جلوگیری از شوک برقی به کابران تجهیزات نسبت به عوامل محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع تابلو برق به لحاظ ولتاژ

تابلوهای برق به لحاظ ولتاژ به دو دسته LV و MV تقسیم می‌شوند. تابلو برق‌های LV کمتر از 1000 ولت و تابلو برق‌های MV بین 1000 تا 36000 ولت تقسیم بندی می‌شوند.

انواع تابلو برق فشار ضعیف از نظر کاربردی

1
تابلوهای برق فرمان موتور جهت کنترل موتورهای سه فاز
3
تابلو برق بانک خازنی
5
تابلو برق کنترل صنعتی یا PLC
2
تابلو برق توزیع صنعتی
4
تابلو برق توزیع مسکنی
6
تابلو برق مارشالینگ